Algemene voorwaarden – Kremersservice

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Kremers Allround Services (“de Website”) en op alle diensten die via de Website worden aangeboden.
1.2 Door gebruik te maken van de Website verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u verzocht de Website niet te gebruiken.

 

Gegevensverzameling en Privacybeleid

2.1 Kremersservice respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2.2 Het privacybeleid van Kremersservice beschrijft welke persoonlijke gegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt, met wie ze worden gedeeld en welke maatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen. Het privacybeleid is te vinden op de Website en maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

 

Verzameling van informatie

3.1 Kremersservice verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt via het contactformulier op de Website. Deze gegevens kunnen onder meer uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bericht bevatten.
3.2 De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om te reageren op uw verzoek of vraag en om de diensten van Kremersservice aan te bieden. De gegevens worden tijdelijk opgeslagen en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Intellectueel eigendom

4.1 Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en andere materialen, zijn eigendom van Kremersservice of zijn rechtmatige eigenaren en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
4.2 Het is niet toegestaan om de inhoud van de Website te kopiëren, te verspreiden, te wijzigen of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kremersservice of de rechtmatige eigenaar.

 

Aansprakelijkheid

5.1 Kremersservice streeft ernaar om de informatie op de Website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Desondanks kan Kremersservice niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos, volledig en up-to-date is.
5.2 Kremersservice is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de verstrekte informatie.
5.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op de Website en het nemen van beslissingen op basis daarvan. Het gebruik van de Website en de inhoud ervan is geheel op eigen risico.

 

Externe links

6.1 De Website kan links bevatten naar externe websites van derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Kremersservice heeft geen controle over de inhoud van deze externe websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacypraktijken, beschikbaarheid of juistheid ervan.
6.2 Het bezoeken van externe websites via de links op de Website is volledig op eigen risico. Het is raadzaam om het privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze externe websites te lezen voordat u er gebruik van maakt.

 

Wijzigingen en aanvullingen

7.1 Kremersservice behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen of aanvullingen treden in werking vanaf het moment van publicatie op de Website.
7.2 Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze algemene voorwaarden te controleren op updates. Het voortgezette gebruik van de Website na eventuele wijzigingen houdt in dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert.

 

Contactgegevens

Kremersservice
KVK-nummer: 86986406
Adres: De Kling 19, 6235BJ Ulestraten

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Kremersservice via de bovengenoemde contactgegevens.